Home

Gerbo Finance biedt u de mogelijkheid om uw administratie uit te besteden.   

Gerbo Finance verzorgt Bewindvoering als dit van toepassing is op uw situatie.

Zijn er schulden opgetreden die u niet meer kunt overzien dan kunnen wij u daarin begeleiden. Wij kunnen regelingen treffen met de schuldeisers of u begeleiden naar de schuldhulpverlening.
Dit zal u weer overzicht en rust geven.

Gerbo Finance neemt de zorg uit handen van familie of begeleiding, die zelf niet instaat zijn om naast hun eigen leefsituatie de financiën van hun familielid/cliënt te behartigen.

Dit gebeurt op een heldere en professionele wijze.
Gerbo Finance stelt de mens centraal en staat voor een persoonlijke aanpak.

                              

Contact:
Postbus 43
3769 ZG  Soesterberg

06-46732287

Contact

Postbus 43
3769 ZG  Soesterberg
Telefoon: 06-46732287

info@gerbofinance.nl